Obraz Manager LCB
10 październik 2014
rekrutacja do projektu
 
W ramach zgody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zwiększenie liczby Uczestników projektu wznowiliśmy rekrutację. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do udziału w projekcie gł. osoby z subregionu pilskiego i konińskiego.